ขั้นตอนการสั่งซื้อ ONLINE

1

สมัครสมาชิก

 • คลิกปุ่ม Register บนเว็บไซต์
 • กรอกข้อมูลต่างๆ
 • กรอกรหัสผ่าน
 • คลิกปุ่ม CREATE ACCOUNT เพื่อยืนยัน
2

เลือกสินค้าที่ต้องการ

 • เลือกสินค้าและจำนวนที่ต้องการ
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้าถูกต้องเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม CHECK OUT
3

แจ้งสถานที่จัดส่ง พร้อมแนบการ์ดแต่งงาน

 • กรอกสถานที่จัดส่งและรายละเอียดอื่นๆ
 • แนบไฟล์การ์ดแต่งงาน
 • จากนั้นคลิกปุ่ม CONFIRM ORDER
4

รอรับ EMAIL ยืนยันการสั่งซื้อ

 • หลังจากได้รับ EMAIL ยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าต้องทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
5

ชำระเงิน

 • ชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้ใน EMAIL ยืนยันการสั่งซื้อที่ทางเราจัดส่งให้
6

แจ้งชำระเงิน

 • คลิกปุ่มแจ้งชำระเงิน
 • กรอกรายละเอียดต่างๆพร้อมแนบสลิปการโอน
 • รอรับการติดต่อจากทีมงาน
7

สินค้าถูกจัดส่ง

 • สินค้าถูกจัดส่งตามวันและเวลาที่ตกลง
8

แจ้งสถานะการส่งสินค้า

 • ทางทีมงานแจ้งการรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์